Feuerbach, Paul Johann Anselm

Feuerbach [f61531i'əɹbax], Paul Johann Anselm, njemački pravnik (Hainichen kraj Jene, 14. XI. 1775Frankfurt na Majni, 29. V. 1833). Otac Ludwigov. U Jeni doktorirao filozofiju (1795) i pravo (1799). Predavao u Jeni, Kielu i Landshutu (1800–1805). Na njegovo zalaganje u Bavarskoj je 1806. ukinuta tortura. Izradio Bavarski kazneni zakonik od 1813., koji je zbog sustavnosti i preciznih opisa kaznenih djela postao uzorom nizu kaznenih zakonika u XIX. st. Predsjedavao žalbenim sudovima u Bambergu (1814–17) i Ansbachu (1817–33). Djelom Revizija osnovnih pojmova i postavki pozitivnog kaznenog prava (Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, 1799) pridonio je teoretskoj razradbi načela zakonitosti; sročio je pravnu izreku: nema zločina ni kazne bez zakona (nullum crimen, nulla poena sine lege), koja je jednim od temeljnih načela pravne države. Smatrao da je bit kazne u psihološkoj prisili; vjerujući da će generalna prevencija, strah od kazne, građane odvraćati od prijestupa, opravdavao je strogo kažnjavanje, koje ne mora nužno biti razmjerno krivnji. Zalagao se za potpunu javnost i usmenost sudskog postupanja. Zbog shvaćanja da kazneno pravo treba voditi računa o psihološkim i socijalnim odrednicama, Feuerbach se može smatrati jednim od utemeljitelja moderne njemačke penalistike.

Citiranje:
Feuerbach, Paul Johann Anselm. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19406>.