Fellner i Helmer

ilustracija
FELLNER i HELMER, zgrada Hrvatskoga narodnoga kazališta Ivana pl. Zajca, Rijeka
ilustracija1ilustracija2

Fellner i Helmer [fε'lnəɹ, hε'lməɹ], arhitektonski atelijer koji je djelovao 1873–1919. u Beču. Osnovali su ga arhitekti Ferdinand Fellner (Beč, 19. IV. 1847Beč, 22. III. 1916) i Hermann Helmer (Harburg, danas dio Hamburga, Njemačka, 13. VII. 1849Beč, 2. IV. 1919). U oblicima povijesnih stilova visoke renesanse, baroka i rokokoa Fellner i Helmer gradili su reprezentativna kazališta, koncertne dvorane i dvorce u gradovima srednje i istočne Europe (Augsburg, Berlin, Beč, Brno, Bratislava, Budimpešta, Graz, Hamburg, Karlovy Vary, Odesa, Prag, Salzburg, Sofija, Zürich). Po njihovim su projektima izvedeni Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci te Hrvatsko narodno kazalište (1894–95), Umjetnički paviljon (1897., preseljen nakon izložbe u Budimpešti), zgrada Eskomptne banke u Ilici 3 (1898) u Zagrebu.

Citiranje:
Fellner i Helmer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19192>.