TRAŽI DALJE:
STRUKE:

faksimil

faksimil (lat. fac simile: učini slično), naziv za reprodukciju koja je po obliku, dimenzijama, boji i svim pojedinostima nalik na original. Kao faksimili reproduciraju se i umnožavaju rukopisi, autografi, potpisi, crteži, grafički listovi, dokumenti, iluminacije, slike u bojama, stare i rijetke knjige, kodeksi i sl. Faksimil se izrađuje fotografskom tehnikom, tj. kserografijom, ili ofset tehnikom. Može prikazivati izvornik u pravoj veličini, uvećan ili umanjen. Nakladnik može reproduciranom izvorniku dodati novu naslovnu stranicu, predgovor i/ili koji drugi dodatak. U telekomunikacijama faks.

Citiranje:
faksimil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18877>.