STRUKE:

facultas alternativa

facultas alternativa [faku'lta:s alternati'va] (lat. facultas: sposobnost, mogućnost i novolat. alternativus: koji dopušta i drugu mogućnost), alternativno ovlaštenje; u privatnom pravu, dužnikovo ovlaštenje da umjesto dugovane činidbe ispuni određenu drugu činidbu i tako se oslobodi svoje obveze. U tom slučaju vjerovnik je ovlašten tražiti ispunjenje samo dugovane činidbe, ali dužnik ima, bilo po propisima bilo po ugovoru, pravo da umjesto te dugovane činidbe ispuni koju drugu činidbu koju vjerovnik mora prihvatiti.

Citiranje:
facultas alternativa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18831>.