STRUKE:

Exxon Mobil

Exxon Mobil [e'ksɔn kɔ:ɹpərẹi'šən], američka naftna kompanija sa sjedištem u Irvingu (predgrađe Dallasa), Texas, po vrijednosti prodaje jedna od najvećih svjetskih korporacija. Do 1972. nosi naziv Standard Oil Company (New Jersey). Kompaniju je 1882. osnovao Standard Oil Trust, a 1899. ona je postala holding kompanijom za sve kompanije okupljene u trustu. Exxon je uključen u sve faze naftne industrije – od naftnih polja do benzinskih crpki, zatim u proizvodnju nuklearnih goriva i kemijskih proizvoda te vađenje ruda, kao što su bakar, olovo i cink. Korporacija također upravlja naftovodima i jednom od najvećih svjetskih tankerskih flota. Exxon djeluje u više od 80 zemalja, upravljajući ili brinući se za udjele u oko 70 rafinerija u Sjevernoj i Južnoj Americi, na Bliskom i Dalekom istoku, u Africi i Europi te na Pacifiku. U 2014. s oko 99 000 zaposlenih, ostvario je 407,6 milijarda USD prihoda.

Exxon Mobil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18763>.