Evetović, Ivan Nepomuk

Evetović, Ivan Nepomuk, hrvatski političar i pisac (Bački Aljmaš, madž. Bácsalmás, Madžarska, 15. V. 1860Bač, Vojvodina, 10. VIII. 1923). Brat pjesnika Franje Ante Evetovića. Zaređen za svećenika 1885., potom bio kapelan u Baćinu, Bikiću, Aljmašu, Kaćmaru, Bajmoku i Baji, a od 1902. župnik u Baču. Jedan od nositelja političkog života bačkih Hrvata, narodni poslanik u Ugarskom saboru u Budimpešti (1912), član Privremenoga narodnog predstavništva 1919. u Kraljevini SHS. Kao član Bunjevačko-šokačke stranke izabran 1920. i 1923. za zastupnika Sombora u skupštini Kraljevine SHS. Bavio se književnošću i prevođenjem te obrađivao teme iz prošlosti bačkih Hrvata. Surađivao je u bunjevačkim časopisima Nevenu, Subotičkoj Danici i Građi za povijest književnosti hrvatske (1889) te u madžarskim publikacijama.

Citiranje:
Evetović, Ivan Nepomuk. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18712>.