TRAŽI DALJE:
STRUKE:

eutanazija

eutanazija (grč. εὐϑανασία: lijepa smrt), bezbolna smrt, namjerno skraćivanje ljudskoga života kako bi se neizlječivom bolesniku skratile patnje. Naziv euthanasia prvi je uporabio Francis Bacon (1561–1626) u svojem djelu Novi organon (1620). Tijekom povijesti i u raznim civilizacijama na eutanaziju se različito gledalo. Neka primitivna plemena primjenjuju eutanaziju udaljujući starce i nemoćne iz svoje sredine. Deontologija starogrčkog liječnika protivila se eutanaziji, premda su se neki filozofi, kao npr. Platon, zauzimali za »zdravo društvo« i zagovarali zabranu liječenja neizlječivih pacijenata. Stari su Rimljani sasvim otvoreno zagovarali eutanaziju i samoubojstvo, dok su je kršćanstvo i islam izričito zabranjivali. – Pravni sustavi pristupaju problemu eutanazije na tri načina: (a) većina pravnih sustava ne vodi računa o posebnoj naravi eutanazije pa takvo usmrćenje kažnjava kao i bilo koje drugo ubojstvo, (b) neki pravni sustavi prihvaćaju eutanaziju i ne kažnjavaju onoga tko pomaže drugom umrijeti (Nizozemska, dijelovi Australije), (c) neki pak pravni sustavi ubojstvo na zahtjev tretiraju kao poseban oblik ubojstva koji se blaže kažnjava (Hrvatska, Njemačka, Austrija i dr.).

U veterini, eutanazija je usmrćivanje životinje (bezbolno ili uz minimalnu bol) ako ona pati od neizlječive bolesti ili ako joj se ne može lijekovima osigurati život bez jake boli. Eutanazija se koristi i pri usmrćivanju životinja zbog zaštite zdravlja ljudi i drugih životinja, zbog nepopravljive agresivnosti i u nekim slučajevima propisanima veterinarskim zakonodavstvom. Procjenu o opravdanosti i dopustivosti eutanazije donosi veterinar. U RH Zakon o dobrobiti životinja, Kodeks veterinarske etike i veterinarsko zakonodavstvo određuju odjelitost eutanazije od klanja životinja koje se koriste za hranu ili proizvode. Izbor sredstva za eutanaziju obavlja veterinar u skladu s vrstom, pasminom i dobi životinje. Za usmrćivanje pokusnih životinja također postoje propisane metode, uz obvezu svladavanja vještina za njihovo provođenje kako bi se osiguralo usmrćivanje životinje uz minimalnu bol.

Citiranje:
eutanazija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18670>.