estakada

estakada (španj. estacada: ograda od kolja), građevna konstrukcija u obliku vijadukta na stupovima povezanima gredama. Služi kao platforma za utovar i istovar na visinu ili prihvat velikoga tereta, kao drveni gat u plitkoj vodi za pristajanje plovila, kao ograda od drvenih stupova, kao zapreka u rijekama, morskim tjesnacima i plićacima izrađena od stupova zabijenih u dno i pojačana gredama koja sprječava prolaz neprijateljskim brodovima ili otežava desant, kao ledolom ili ledobran.

estakada. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18415>.