TRAŽI DALJE:
STRUKE:

enciklika

enciklika (grč. ἐγϰύϰλıος [ἐπıστολή]: kružna [poslanica]) (lat. epistula encyclica ili litterae encyclicae), okružnica koju papa, kao poglavar Katoličke crkve, upućuje svim biskupima i vjernicima o važnim teološkim i filozofskim pitanjima, dušobrižništvu ili pak o katoličkom društvenom, gospodarskom i socijalnom nauku. U prvoj Crkvi enciklika je bio naziv za biskupsku poslanicu, današnje pastirsko pismo; za papinu poslanicu primjenjuje se od VII. st., ali se naziv udomaćio tek u XVIII. st. Službeno prvo izdanje pojedine enciklike po pravilu je na latinskom jeziku; uobičajilo se svaku encikliku nazivati po početnim riječima teksta, npr. Ljudskoga života (Humanae vitae, 1968), Svjetlo istine (Veritatis splendor, 1993). Enciklike pripadaju u važne dokumente crkvenoga naučavanja i imaju samo disciplinarni autoritet, jer dosada ni jedan papa nije u enciklici govorio ex cathedra.

Citiranje:
enciklika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17878>.