TRAŽI DALJE:
STRUKE:

elektrotermija

elektrotermija (elektro- + -termija), zagrijavanje izravnom pretvorbom električne energije u toplinu. Elektrotermija je izravna kada se toplina stvara u predmetu zagrijavanja, a posredna kada se predmet zagrijava nekim grijačem, pri čemu se toplina može prenositi dodirom, strujanjem plina ili tekućine ili pak infracrvenim zračenjem.

Prema električnim pojavama koje se primjenjuju razlikuje se nekoliko vrsta električnoga zagrijavanja. Otporno zagrijavanje osniva se na stvaranju topline pri prolazu električne struje kroz vodljivo sredstvo, pri čemu se dio kinetičke energije pri sudarima s česticama sredstva pretvara u toplinu. Može biti izravno ili posredno, a primjenjuje se u različitim tehnološkim postupcima, medicini, kućanstvu i dr. Indukcijsko zagrijavanje temelji se na strujama koje su posljedica induciranoga napona u vodljivom sredstvu ako se ono nalazi u promjenljivome magnetskom polju. To uzrokuje gibanje naboja, i to u magnetostrikcijskim tvarima unutarnje deformacije, pa se u oba primjera dio energije polja pretvara u toplinu. Najviše se primjenjuje u metalurgiji za taljenje, zavarivanje i lemljenje kovina te za plastičnu ili površinsku obradbu kovina. Dielektrično zagrijavanje osniva se na polarizaciji dielektrika u promjenljivom elektromagnetskom polju, pa se dio energije polja titranjem čestica pretvara u toplinu. Vrlo je prikladno za dubinsko zagrijavanje, pa se zato naziva i dijatermijom. Primjenjuje se u metalurgiji, medicinskoj terapiji te za zagrijavanje hrane. Zagrijavanje slobodnim elektronima i ionima osniva se na nekoliko pojava, npr. elektrolučno zagrijavanje na toplini koja nastaje pri uspostavljanju električnoga luka u visokoioniziranom plinu, zatim zagrijavanje plazmom na plazmi proizvedenoj električnim lukom i električnim poljem usmjerenoj na predmet zagrijavanja, potom zagrijavanje bombardiranjem nabijenih čestica na kočenju tih čestica, prije toga ubrzanih snažnim električnim poljima, u ozračenom predmetu, tzv. meti. Primjenjuje se za taljenje teškotaljivih, vatrostalnih kovina, za toplinsku obradbu kovina, metaliziranje i proizvodnju intrisektnih poluvodiča i dr.

Citiranje:
elektrotermija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17678>.