STRUKE:

elektrokinetičke pojave

elektrokinetičke pojave (elektro- + kinetika), pojave što se opažaju pri kretanju električki nabijenih čestica (iona ili koloidnih čestica) kroz medij (otapalo ili disperzijsko sredstvo) u elektirčnom polju ili pak pri kretanju medija uz električki nabijenu površinu. Glavne su elektrokinetičke pojave elektroforeza, elektroosmoza, potencijal strujanja i sedimentacijski potencijal. Uzrok je elektrokinetičkim pojavama postojanje električnog dvosloja na graničnoj površini faza koje se ne miješaju.

Citiranje:
elektrokinetičke pojave. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17618>.