STRUKE:

elektroanalgezija

elektroanalgezija (elektro- + analgezija), postizanje lokalne neosjetljivosti, odnosno smanjene osjetljivosti na bol s pomoću električne struje. Najčešće se primjenjuje u liječenju neuralgija (→ cervikobrahijalni sindrom; lumboishijalgija), a rabe se različite vrste struje: galvanska struja silaznoga toka (→ galvanizacija), dijadinamske (ili modulirane) struje (niskofrekventne impulsne sinusoidne struje s frekvencijom od 50 do 100 Hz), interferentne struje (niskofrekventne izmjenične struje sinusoidna oblika, koje nastaju u bolesnikovu tkivu interferiranjem dvaju strujnih krugova, od kojih jedan ima frekvenciju 4000 Hz, a drugi varira za ± 100 Hz), transkutana električna živčana stimulacija (blokiranje prijenosa boli prema višim dijelovima živčanoga sustava stimuliranjem kožnih aferentnih živčanih niti u odgovarajućem segmentu kože; uobičajena kratica TENS), pa i elektroakupunktura (podraživanje akupunkturnih igala ubodenih na predviđeno mjesto na bolesnikovu tijelu).

Citiranje:
elektroanalgezija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17597>.