STRUKE:

elativ

elativ (novolat. elativus, prema elatus: uznesen, uzvišen).

1. Apsolutni superlativ, najviši stupanj komparacije pridjeva kojim se izražava visoka zastupljenost nekoga svojstva, ali bez komponente uspoređivanja koju podrazumijeva relativni superlativ; rjeđe, naziv za apsolutni komparativ. Može se izraziti posebnom morfološkom kategorijom, oblikom koji je identičan superlativu ili opisno.

2. Padež kojim se u jezicima uralske porodice označava kretanje iznutra prema van.

Citiranje:
elativ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17536>.