STRUKE:

ekološka katastrofa

ilustracija
EKOLOŠKA KATASTROFA, ispiranje onečišćene obale nakon havarije broda Exxon Valdez, 1989.
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4

ekološka katastrofa, nagli poremećaj ekosustava uzrokovan ljudskim (npr. izlijevanje kiseline ili nafte) ili prirodnim djelovanjem (npr. erupcija vulkana) koji uzrokuje ekološku štetu. Poznate ekološke katastrofe: istjecanje otrovnog plina iz tvornica ICMESA u tal. gradiću Sevesu (1976) te Union Carbide u Bhopalu (Indija, 1984), požar na reaktoru NE u Černobilu (1986), izlijevanje nafte iz tankera Exxon Valdez uz obale Aljaske (1989).

Citiranje:
ekološka katastrofa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17333>.