STRUKE:

editio princeps

editio princeps [e:di'ci·o pri:'nceps] (lat. editio: izdanje i princeps: prvi, glavni), prvo izdanje nekog djela. Izvorno su izraz rabili humanisti za prva izdanja grčkih i latinskih klasika, priređena za tisak prema starim manuskriptima. Danas se izraz obično koristi za prvo tiskano izdanje inkunabula i knjiga iz XVI. st., dok se prvi put objavljena izdanja ostalih djela nazivaju jednostavno prvim izdanjima. Prva izdanja djela iz starijega razdoblja tiskarstva predmet su zanimanja bibliofila i kolekcionara, zbog čega nerijetko postižu vrlo visoke cijene na antikvarnome tržištu.

Za početke hrvatskoga tiska zanimljiva su prva izdanja pet glagoljskih inkunabula (dva misala 1483., 1494., dva brevijara 1491., 1493. i priručnik za prakticiranje ispovijedi 1496). Četiri su inkunabule objavljene kao pretisci tek u drugoj polovici XX. st. Editio princeps Brevijara iz 1493. ostaje zasad i jedino izdanje toga djela.

Citiranje:
editio princeps. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17068>.