TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Đurović

Đurović (Drugović), hrvatska pomorska obitelj iz Prčanja u Boki kotorskoj, kojoj se predstavnici u povijesnim ispravama spominju već 1397. Podrijetlom iz Zete, oko 1470. doselili su se u Prčanj. U pomorskim bitkama i sukobima s gusarima u Sredozemlju istaknuli su se: Petar Nikov 1684. kraj Herceg-Novog, braća Ivan, Tripo i Niko Franovi pobjedom 1708. kraj Krfa nad gusarima iz Tripolisa; Anton Jozov (1792–1871) za junački čin 1816. u Egejskome moru bio je odlikovan od cara Franje I. zlatnom medaljom i viteškim naslovom; Brno Franov, kao zapovjednik, 1857. za pobjedu kod Brindisija bio je odlikovan Viteškim križem Kraljevskoga reda Franje I. Tijekom XIX. st. članovi obitelji bili su među najjačim prčanjskim brodovlasnicima. Obnašali su i istaknute dužnosti u gradskoj upravi. Luka, hrvatski pisac (1810–61), župnik u Prčanju (1858–61), objelodanio je 1844. u Veneciji djelo o životu i djelovanju istaknutih Bokelja tijekom XIX. st., a Jozo (1827–83) pomorski kapetan i pjesnik, kao član Narodne stranke bio je 1861. izabran za narodnog zastupnika u prvome Dalmatinskom saboru u Zadru, gdje se zauzimao za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Njegov sin Lodoviko autor je nekoliko povijesnih rasprava o Prčanju.

Citiranje:
Đurović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16954>.