TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dyggve, Ejnar

Dyggve [dy'gvə], Ejnar, danski arhitekt i arheolog (Liepāja, Latvija, 17. X. 1887Kopenhagen, 6. VIII. 1961). Od 1922. iskapao u Solinu, 1929–32. bio arhitekt konzervator Arheološkoga muzeja u Splitu; istraživao i drugdje u Dalmaciji. Rezultati istraživanja skupljeni su u 50-ak radova te u posebnom arhivu koji se čuva u Urbanističkome zavodu Dalmacije u Splitu, posljedovali su fundamentalnim tezama, osobito na području ranokršćanske arheologije. Studijama o Dioklecijanovoj palači, analizama srednjovjekovnih građevina (Sv. Petar u Omišu), kao i tezama o adriobizantizmu i o podrijetlu ranosrednjovjekovne arhitekture, znatno je pridonio određenju položaja našega graditeljstva unutar sredozemnoga i jadranskoga kulturnog kruga. Glavna djela: Grad Salona. Raspored i topografija. Istraživanja u Saloni, I (La ville de Salone. Disposition et topographie. Recherches à Salone, I, 1928), Nova istraživanja o prijelazu preko rijeke Jadro kraj Salone (Neue Untersuchungen bezüglich des Überganges über den Jaderfluss bei Salona, 1929), Kršćanska Salona (Salona christiana, 1933), Starokršćansko groblje Marusinac. Istraživanja u Saloni, III (Der altchristliche Friedhof Marusinac. Forschungen in Salona, III, 1939).

Citiranje:
Dyggve, Ejnar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16826>.