STRUKE:

državnik

državnik, u užem značenju, osoba koja ima vlast, koja političkom sposobnošću i umijećem vodi državne poslove, osiguravajući interese države i uspjeh politike koju zastupa. U širem značenju, svaki političar koji je šef države ili obnaša neku drugu najvišu državnu funkciju. U povijesti je bilo velikih državnika koji nisu bili šefovi države (vojskovođe, politički vođe, crkveni dostojanstvenici), ali su sudbonosno utjecali na život države. U političkoj teoriji tragalo se za uzornim tipom državnika. Platon u djelima Država i Državnik zastupa mišljenje da su samo intelektualna vrijednost i moralna zrelost filozofa jamstvo za pravedno upravljanje ljudskim sudbinama, pa je njegov idealan tip državnika upravljač filozof. N. Machiavelli u raspravi Vladar (Il Principe, 1513) uzorom državnika smatra vladare koji su sposobni svim sredstvima (uključujući silu i lukavstvo) ostvariti osobne i opće ciljeve.

državnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16375>.