STRUKE:

Društvo veterinara

Društvo veterinara, stručna veterinarska udruga, osnovana 1893. Odjel za unutarnje poslove nije odobrio prijedlog naziva Hrvatsko veterinarsko društvo, pa je nacionalni naziv promijenjen u geografski – Hrvatsko-slavonsko veterinarsko društvo. Započelo je djelovati 1894. Prvi predsjednik bio je Radoslav Krištof. Od 1906. izdavalo je stručni mjesečnik Veterinarski vijestnik. Godine 1921. osnovana je zajednička veterinarska udruga za cijelu državu SHS pod nazivom Jugoslovensko veterinarsko udruženje (JVU), a Hrvatsko-slavonsko veterinarsko društvo prestalo je s radom. Ubrzo nakon konstituiranja Banovine Hrvatske (1939) ponovno je osnovano Hrvatsko veterinarsko društvo, koje je nastavilo s radom i u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). Nakon II. svjetskog rata društvo je ponovno osnovano tek 1948. kao Društvo veterinara i veterinarskih tehničara NR Hrvatske. Godine 1991. preimenovano je u Savez društava veterinara i veterinarskih tehničara Republike Hrvatske (SDVIVT RH). Godine 1992. taj je naziv promijenjen u Hrvatsku veterinarsku komoru (HVK), koja je 23. svibnja 1992. primljena u članstvo Svjetskoga veterinarskog društva.

Želeći zadržati kontinuitet imena, 3. srpnja 1992. skupina veterinara ponovno je osnovala Hrvatsko veterinarsko društvo.

Citiranje:
Društvo veterinara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16334>.