TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Drina

ilustracija
DRINA, splavari na gornjem toku

Drina, desni i najveći pritok Save, dijelom pogranična rijeka između BiH i Srbije, duga 346 km. Nastaje spajanjem rijeka Pive i Tare kraj Šćepan Polja, na granici BiH i Crne Gore; ulijeva se u Savu blizu Sremske Rače. Porječje obuhvaća 19 570 km². U gornjem toku teče uglavnom duboko usječenim koritom, a kod ušća jako meandrira i račva se u rukavce. Glavni su joj pritoci: Sutjeska, Ćeotina, Bistrica, Prača, Lim, Rzav, Drinjača, Jadar i Janja. Najviše vode ima u proljeće; veliki hidroenergetski potencijal rijeke još nije potpuno iskorišten. Hidrocentrale kraj Višegrada, Zvornika i Bajine Bašte. Duž toka rijeke nižu se naselja: Foča, Goražde, Višegrad, Bajina Bašta, Rogačica, Zvornik, Koviljača, Loznica i Ljubovija. Splavarenje na Drini ima i turističko značenje

Citiranje:
Drina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16256>.