Aleši, Andrija

ilustracija
ALEŠI, Andrija, krstionica katedrale u Trogiru, 1467.
ilustracija1ilustracija2

Aleši (Alessi [alε's:i], Alexi), Andrija, hrvatski kipar i graditelj albanskoga podrijetla (Drač, Albanija, 1420/25Split, 1504/05). God. 1435. radio u Zadru, a 1455. spominje se među pomoćnicima Jurja Dalmatinca pri gradnji šibenske katedrale. Za splitske dominikance gradio 1448. kapelu sv. Katarine, a 1452. postaje glavni pomoćnik J. Dalmatinca na Loggi dei Mercanti u Anconi. Od 1453. u Rabu izvodi više djela u crkvama i palačama za obitelji Crnota, Scaffa i Zudenigo. Godine 1456. ima u Splitu radionicu s mnogobrojnim pomoćnicima, a potom djeluje u Trogiru, gdje podiže svoje najvažnije djelo: krstionicu katedrale u koju je uklesao svoje ime i godinu 1467; tada počinje njegova suradnja s N. Firentincem, s kojim radi na kapeli bl. Ivana Ursinija u trogirskoj katedrali i na pročelju augustinske crkve sv. Marije na Tremitima (1472/73). Vrativši se u Dalmaciju, djeluje pretežno u Splitu, gdje sebi podiže nadgrobnu ploču u crkvi sv. Duha (nadgrobni natpis: Alexius Durrachinus). U krstionici trogirske katedrale izradio je svoja glavna kiparska djela: reljef Kristovo krštenje nad portalom, reljef Sv. Jerolim u špilji i veći dio plastične dekoracije, ostvarivši sintezu kasnogotičkih i ranorenesansnih elemenata. Temu sv. Jerolima u špilji ponovio je 1480. na kamenome poliptihu u crkvici toga sveca na Marjanu u Splitu. Na osnovi stilskih analogija pripisuje mu se (ili njegovoj radionici) nekoliko reljefa sv. Jerolima očuvanih u Dalmaciji i u svjetskim muzejima i kolekcijama (Galerija umjetnina u Splitu, crkva sv. Ivana u Zadru, crkva Sta Maria Zobenigo i S. Girolamo in Deserto u Veneciji).

Citiranje:
Aleši, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1613>.