TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dositej

Dositej (grč. Δοσίϑεος, Dosítheos), grčko-pravoslavni patrijarh Jeruzalema (Arachoba, Peloponez, 31. V. 1641Jeruzalem, 7. II. 1707). Sazvao je 1672. sinod u Jeruzalemu koji je donio deklaraciju o Pravoslavnoj crkvi, koja je na snazi i danas, nazvanu Dositejeva ispovijest. U njoj se ističe neovisnost pravoslavlja o katolicizmu, a odbacuje se predestinacija (predodredba) i opravdanje samom vjerom, čime je okončan pokušaj carigradskoga patrijarha Ćirila Lukarisa da reformira Pravoslavnu crkvu u duhu kalvinizma. Bio je u sukobu s ruskim carem Petrom Velikim zbog njegova podvrgavanja Crkve državi. Napisao Povijest jeruzalemskoga patrijarhata (Περì τῶν ἐν Ἱεροσολύμοıς πατρıαρχευσάντων, 1715).

Citiranje:
Dositej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16020>.