STRUKE:

diplomatski predstavnici

diplomatski predstavnici, zastupnici država, osobe koje na temelju izdane punomoći zastupaju svoju državu prema drugoj, odn. drugim državama ili u međunar. organizacijama. Dijele se na redovite i prigodne. Prigodni su zastupnici osobe koje u određenom slučaju, u određenoj prigodi zastupaju svoju državu (specijalne misije) na kongresima, konferencijama, pregovorima ili ju predstavljaju u posebnim svečanim prigodama. Redoviti diplomatski predstavnici u prvom su redu šefovi diplomatskih misija, ali i oni članovi diplomatskih misija koji imaju diplomatsko svojstvo. Prije imenovanja šefa misije traži se pristanak (agrément) države primateljice. Preuzimajući dužnost šef misije predaje vjerodajno ili akreditivno pismo.

Citiranje:
diplomatski predstavnici. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15335>.