TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dinescu, Mircea

Dinescu [dine'sku], Mircea, rumunjski pjesnik (Slobozia, 11. XII. 1950). Prve dvije pjesničke zbirke, Pozivanje nikoga (Invocaţie nimănui, 1971) i Elegije iz doba kad sam bio mlađi (Elegii de când eram mai tânăr, 1973), mladenačka su lirika u kojoj se slavi radost življenja. U potonjim zbirkama prevladava ironičan, društvenokritički angažiran ton: Vlasnik mostova (Proprietarul de poduri, 1976), Demokracija prirode (Democraţia naturii, 1981). Zbirku Smrt čita novine (Moartea citeşte ziarul) odbila je cenzura 1988., pa je tiskana 1989. u Nizozemskoj.

Citiranje:
Dinescu, Mircea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15240>.