Dežman, Milivoj

ilustracija
DEŽMAN, Milivoj

Dežman, Milivoj (pseudonim Ivanov), hrvatski liječnik, književnik i urednik (Zagreb, 30. VIII. 1873Zagreb, 24. VI. 1940). Medicinu studirao u Beču i Pragu (1891–97). Jedan od osnivača i ravnatelj lječilišta za tuberkulozne bolesti Brestovac kraj Zagreba (1908–20), odjelni predstojnik za socijalnu politiku u Pokrajinskoj vladi za Hrvatsku, načelnik Ministarstva socijalne politike, ravnatelj grafičko-nakladnog zavoda Tipografija u Zagrebu (1926–34).

Kao kulturni, publicistički i književni djelatnik potaknuo je osnutak časopisa mladih Mladost u Beču (1898), bio urednik i suradnik najvažnijih modernističkih časopisa (Hrvatski salon, 1898; Život, 1901–91), s K. Š. Gjalskim uredio i posljednje godište Vienca (1903). Suradnik i urednik dnevnika Obzor, Jutarnji list i Večer te ilustriranoga tjednika Svijet. Jedan je od osnivača Društva hrvatskih književnika (1900), kojemu je bio i predsjednikom.

Književno djelovanje započeo je kao kritičar i pisac modernističkih programa u kojima se zauzimao za slobodu stvaranja: O hrvatskim književnim prilikama (Hrvatska misao, 1897), Naše težnje (Hrvatski salon, 1898) i dr. Kao beletrist, jedan je od najistaknutijih predstavnika književne crtice i izrazit impresionist (zbirka Protiv struje, 1903). Pisao i drame prožete mišlju o modernom individualizmu (aktovka Svršetak, 1897; legenda iz bosanske povijesti Kneginja Jelena, 1901). Dramatizirao i Šenoino Zlatarovo zlato (1901). I kao beletrist i kao pisac programskih napisa jedan je od ideoloških začetnika hrvatske moderne. Objavio je i stručnu knjigu Sušica (1902), političke članke i govore te stručne i popularne članke iz medicine. Zastupao političke ideje J. J. Strossmayera, sudjelovao u radu Narodnoga vijeća 1918., s I. Lorkovićem utemeljio Hrvatsku zajednicu. Sudjelovao je u staleškom organiziranju novinara, pokrenuo gradnju Novinarskog doma u Zagrebu.

Citiranje:
Dežman, Milivoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14929>.