Albrechtsberger, Johann Georg

Albrechtsberger [a'lbrε62179tsbεrgəɹ], Johann Georg, austrijski skladatelj, orguljaš i glazbeni teoretičar (Klosterneuburg, 3. II. 1736Beč, 7. III. 1809). Kao samouk proučavao djela baroknih majstora (J. S. Bacha, G. F. Händela i dr.). Orguljaš u Győru, Maria Taferlu i Melku. Godine 1768. dolazi u Beč, gdje je od 1772. do smrti orguljaš u stolnici. Čini se da se bavio gradnjom orgulja i čembala. Prijatelj Haydnov i Mozartov. Među najistaknutijim su mu učenicima C. Czerny i L. v. Beethoven. Njegove pretežito instrumentalne skladbe (koncerti, sonate, komorna djela) povezuju barokni i galantni stil, a skladao je i crkvena vokalno-instrumentalna djela.

Citiranje:
Albrechtsberger, Johann Georg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1446>.