STRUKE:

deklaratorni akt

deklaratorni akt (lat. declarare: očitovati, objaviti, razjasniti), odluka drž. tijela (presuda, rješenje, tužba, upravni akt) kojom se ne osniva niti mijenja neko pravo ili pravni odnos, već se samo utvrđuje, tj. deklarira, postojanje nekog prava ili pravnog odnosa koji je nastao prije donošenja tog akta i neovisno o njemu. Svrha je deklaratornog akta ukloniti spor među zainteresiranim subjektima o postojanju takva prava ili pravnog odnosa, kao i obvezati ih na njegovo poštivanje. Tako se, npr., sudskom presudom može utvrditi da između dvaju subjekata postoji brak koji je prije sklopljen, ili da je sklopljen ugovor. Suprotno: konstitutivni akt.

Citiranje:
deklaratorni akt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14290>.