TRAŽI DALJE:
STRUKE:

degeneracija

degeneracija (kasnolat. degeneratio, od lat. degenerare: izroditi se, izopačiti se).

1. U biologiji i medicini, regresivni proces propadanja pojedinaca ili srodnih skupina (rasa), suprotan razvoju; osobito se odnosi na promjenu višediferenciranih stanica, tkiva ili organa biljke, životinje ili čovjeka u funkcionalno niže oblike. Opća je biološka pojava koja se, primjerice, odvija tijekom starenja jedinke. Kao patološka pojava nastaje nakon neke zaraze, ozljede, zbog nedovoljne prehrane (opadanje nezrelog voća), nedovoljne upotrebe organa (npr. mišića pri dugotrajnoj imobilizaciji okrajine) ili zbog oštećenja na zametku proizvedenih izvana. Može biti i nasljedno uvjetovana specifičnost (hereditarna degeneracija) nekih bolesti živčanoga sustava. U humanoj patologiji, degeneracija je najčešće posljedica poremećaja u mijeni tvari zbog kojega se u stanicama ili u tkivima odlažu različite supstancije, oštećujući njihovu funkciju trajno ili privremeno (reverzibilno): sluzava degeneracija, hidropska degeneracija, masna degeneracija i dr.

2. U fizici i kemiji, degeneracija se povezuje s kvantnomehaničkim sustavima kada jednoj svojstvenoj vrijednosti danoga kvantnoga broja odgovaraju dvije ili više svojstvenih funkcija (vektora stanja). U degeneriranim sustavima dva ili više različitih stanja mogu imati jednaku energiju. Npr. u vodikovu atomu, iznos kutnoga momenta količine gibanja elektrona određen je orbitalnim kvantnim brojem l. Tomu momentu pripada (2l + 1) različitih stanja jednake energije (degeneracija), koja se razlikuju po projekciji kutnoga momenta na os z. U astrofizici, u procesima evolucije zvijezda, degeneracija se javlja u pojmovima degenerirane materije, odnosno degenerirane elektronske ili neutronske tvari. Urušavanje (kolaps) zvijezde može se stabilizirati elektronskim tlakom u njezinoj unutrašnjosti. Takvi elektroni potječu iz degenerirane materije atoma pakiranih toliko blizu da im se elektronski oblaci dodiruju. Pulsari ili neutronske zvijezde (→ pulsari), mase nešto veće od mase Sunca i polumjera tipično oko ili iznad 10 km, sastoje se uglavnom od nuklearne tvari gusto pakiranih neutrona (degenerirani neutroni) koji neutronskim tlakom zaustavljaju kolaps.

Citiranje:
degeneracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14220>.