STRUKE:

Degan, Vladimir Đuro

Degan, Vladimir Đuro, hrvatski pravnik (Bosanski Brod, 2. VII. 1935). Pravo završio u Sarajevu 1957., doktorirao 1963. na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Usavršavao se na Haškoj akademiji za međunarodno pravo. Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1969–81) i na Pravnom fakultetu u Rijeci (od 1981). Član Instituta za međunarodno pravo u Hagu od 1983. Upravitelj Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva HAZU u Zagrebu od 1985. Član suradnik HAZU od 1990. Dobitnik Državne nagrade za životno djelo (2012). Glavna djela: Tumačenje ugovora u međunarodnom pravu (L’Interpretation des accords en droit international, 1963), Pravičnost i međunarodno pravo (L’Équité et le droit international, 1970), Međunarodno pravo mora i izvori međunarodnog prava (1989), Izvori međunarodnog prava (The Sources of International Law, 1997), Međunarodno pravo (2000).

Citiranje:
Degan, Vladimir Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14214>.