Albertal, Ivan

ilustracija
ALBERTAL, Ivan, tlocrt zagrebačke katedrale (prije potresa 1880)

Albertal, Ivan (Alberthaler, Johann, Hans), švicarski graditelj (Roveredo, Švicarska, oko 1575Zagreb, 1648). Gradi u Njemačkoj i Austriji (kolegijska crkva, konvikt i seminar isusovaca te župna crkva u Dillingenu, dvorac Willibaldsburg, isusovačke crkve u Eichstattu i Innsbrucku). Od 1633. do smrti djelovao u Zagrebu; izgradio južni toranj katedrale, monumentalno djelo kasnorenesansnih značajki s ranobaroknim detaljima, koji je dovršio 1641., a kapu tornja 1643. Nakon požara (1645) obnavlja svod u svetištu i nad pjevalištem (1647) u kasnogotičkom mrežastom obliku. U restauraciji katedrale 1880 (H. Bollé) južni je toranj uklonjen.

Citiranje:
Albertal, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1397>.