Ćurčin, Milan

Ćurčin, Milan, srpski književnik (Pančevo, 14. XI. 1880Zagreb, 20. I. 1960). Studij germanistike i slavistike završio s doktoratom (1905) u Beču. Do 1914. bio profesor na Beogradskom univerzitetu. Za I. svjetskoga rata član Jugoslavenskoga odbora u Londonu. Nakon rata prešao je u Zagreb, gdje je 1920–41. izdavao i uređivao časopis Nova Evropa. Kraće je vrijeme 1950-ih bio redaktor Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Kao pjesnik (Pesme, 1906) Ćurčin je modernist, koji je među prvima u srpsko pjesništvo uveo slobodni stih, razgovorni, humorni ton i proznu konciznost, parodirajući formalnu strogost i uzvišenost simbolističke fraze. U publicističkoj i uredničkoj djelatnosti odlikovao se širinom naobrazbe i uvida, inzistirajući na liberalističkoj koncepciji društva i kulture.

Citiranje:
Ćurčin, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13617>.