Ćelap, Đorđe

Ćelap, Đorđe, hrvatski knjižar i nakladnik (Mirkovci kraj Vinkovaca, 17. IX. 1892Zagreb, 31. V. 1949). Knjižarstvo učio u Pančevu, zatim u Zagrebu kod S. Kuglija i Đ. Trpinca do 1918; iste godine objavljuje Hrvatsku rapsodiju, Kraljevo i Cristoval Colon M. Krleže te preuzima tiskanje edicija Društva hrvatskih književnika i Savremenika (do 1925). Godine 1926. sa suprugom Anom (1894–1984) otvorio je i vodio knjižaru, papirnicu i antikvarijat u Zagrebu; objavio monografije o I. Meštroviću, P. Palaviciniju, J. Plečniku; godine 1933. pokrenuo Biblioteku francuskih pisaca s komentarima, namijenjenu lektiri; objavio Povratak iz SSSR-a A. Gidea (1937) te Sina domovine i Ciklus putovanja po Sovjetskom Savezu A. Cesarca (1940). Nakon uspostave ustaškoga režima u travnju 1941. uhićen je te interniran u Vinkovce, odakle je pobjegao u Beograd; u Zagreb se vratio u svibnju 1945. i nastavio voditi knjižaru do konfiskacije. Od 1947. do 1948. radio u knjižarskome poduzeću Ratnih vojnih invalida u Zagrebu, potom umirovljen.

Citiranje:
Ćelap, Đorđe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13565>.