STRUKE:

Čremošnik, Gregor

Čremošnik, Gregor, slovenski povjesničar (Ločica ob Savinji kraj Polzele, 24. II. 1890Ljubljana, 12. XI. 1958). Studirao slavistiku i povijest u Grazu, a doktorat postigao 1915. u Beču. Radio u Trstu 1915–17., potom u Sarajevu kao tajnik Instituta za proučavanje balkanskih zemalja 1917–19. te kao kustos u Zemaljskome muzeju u Sarajevu 1919–35. Predavao na Filozofskim fakultetima u Skoplju 1935–41. i Ljubljani 1946-58. Dopisni član Srpske kraljevske akademije (od 1932). Proučavao je srednjovjekovnu povijest Dubrovnika, Bosne i Srbije te objavio više zbirki izvora iz dubrovačke i bosanske povijesti: Kancelarijski i notarski spisi 1278–1301 (1932), Spisi dubrovačke kancelarije, I. Zapisi notara Tomazina de Savere 1278–1282 (1951), Bosanske i humske povelje srednjega vijeka, (1948–55). Posmrtno mu je objavljeno djelo Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju južnih Slovena (1976).

Citiranje:
Čremošnik, Gregor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13479>.