TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Čitaci

Čitaci (tur. çitak: stranac; koji govori sa stranim naglaskom), naziv za dio muslimanskih stanovnika Makedonije i južne Srbije. Jedna skupina živi među Jurucima, istočno od Vardara; govore turski i osjećaju se Turcima. Drugi su nastanjeni u Kičeviji i Pologu; govore albanski i makedonski, a smatraju se Albancima ili Turcima. Treća skupina živi u južnoj Srbiji (u području Gornje Morave, na Kosovu i u Metohiji); govore albanskim i srpskim jezikom, a smatraju se »najstarijim Turcima« (muhamedanskim Albancima). Čitaci su Makedonci i Srbi koji su primili islam, djelomično odrođeni, poturčeni ili poalbančeni. Velik dio iselio se u Tursku.

Citiranje:
Čitaci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13426>.