četveročlana banda

četveročlana banda, grupa kin. političara, utjecajnih tijekom tzv. kulturne revolucije (1966–76), a nakon smrti Mao Zedonga (9. IX. 1976) osuđenih na dugotrajan zatvor. U njoj su bili Jiang Qing (Maova supruga), Wang Hongwen, Yao Wenyuan i Zhang Chunqiao. Grupa je od 1969. zauzela ključne položaje u Politbirou i Centralnom komitetu KP Kine i u ime Mao Zedonga provodila borbu protiv »buržoaskih skretanja« i čistke umjerenijih političara. Njihovu radikalizmu politički se suprotstavljao Teng Hsiao-ping.

Citiranje:
četveročlana banda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13343>.