Časopis za hrvatsku povijest

Časopis za hrvatsku povijest, znanstveni i stručni časopis pokrenut 1943. kao izdanje Hrvatskoga izdavalačkoga bibliografskog zavoda u Zagrebu (danas Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Urednici, sveučilišni profesori M. Barada i Lj. Karaman, zamislili su časopis kao tromjesečnik koji sadržava radove iz područja hrvatske povijesti, povijesti umjetnosti i pomoćnih povijesnih znanosti. U njemu su objavljivali mnogi tada ugledni znanstvenici poput Ć. Truhelke, V. Foretića, D. Kniewalda, M. Barade, Lj. Karamana, E. Laszowskoga i dr. Koliko je poznato, do polovice 1944. izišla su tri broja, a nakon 1945. časopis se ugasio.

Časopis za hrvatsku povijest. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13197>.