TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Croatica

Croatica [kro·a:'tika]. Prinosi proučavanju hrvatske književnosti, znanstveni časopis za proučavanje hrvatske književnosti pokrenut 1970. u okviru projekta povijesti hrvatske književnosti. Osnovali su ga instituti za književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i tadašnje JAZU na poticaj I. Frangeša, koji je bio prvi glavni urednik (do 1992). Izdavala ga je Sveučilišna naklada Liber, od 1983. Hrvatsko filološko društvo. Od 1993. glavni je urednik bio A. Stamać. Iako najavljena kao polugodišnjak, izlazila je uglavnom u godišnjim svescima knjiškoga formata. Do 2000. objavljeno je 50 brojeva (nekoliko tematskih), sa studijama, člancima, esejima i recenzijama uglavnom iz povijesti književnosti, teorije, stilistike i jezikoslovlja. Od 1975. usporedno je izlazila Croatica bibliografije (29 brojeva do 1981) pod uredništvom J. Očak, D. Oraić i Z. Šešelja. Nakon 30 godišta časopis je prestao izlaziti. Obnovljen je 2007. kao Nova Croatica, pod glavnim uredništvom V. Brešića.

Citiranje:
Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12829>.