Crnić, Rudolf

Crnić, Rudolf, hrvatski pomorski pisac (Zagreb, 12. II. 1893Dugo Selo, 8. V. 1945). Nautičku školu završio u Bakru 1917., ispit za kapetana duge plovidbe položio 1925. Organizator i tajnik Kluba jugoslavenskih pomoraca u Zagrebu (1920–41). Plovio na trgovačkim brodovima Jugoslavenskog Lloyda, Oceanie, Parobrodarskog društva »Alcesu« i Jugolevanta te ratnim brodovima (1925–41). U međuraću promicao pomorsko-jadransku orijentaciju držeći predavanja o moru i pomorstvu po Hrvatskoj. Urednik časopisa Jugoslavenski pomorac (1921–41) i Naše more (1923). Autor Pomorskoga rječnika (1921) i Pomorske čitanke (1923) te suradnik u izradbi pomorske terminologije (1921).

Citiranje:
Crnić, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12783>.