Crijević, Ludovik Tuberon

ilustracija
CRIJEVIĆ, Ludovik Tuberon, Commentariorum ..., Frankfurt, 1603.

Crijević, Ludovik Tuberon (Alojzije Crijević; Aloysius de Crieva, Cerva, Cervinus, Cervarius), hrvatski povjesničar (Dubrovnik, 17. X. 1458Dubrovnik, VI. 1527). Školovao se u rodnome gradu, studij završio u Parizu. Nakon povratka u Dubrovnik došao je u sukob s konzervativnom sredinom i stupio u benediktinski red. Od 1485., u gotovo potpunoj osami, živio kao redovnik na otočiću Sv. Andriji. God. 1502. postavljen je za opata samostana sv. Jakova u Višnjici; dvaput je bio vikar dubrovačkoga nadbiskupa. Potkraj života neuspješno je iz Korčulanske biskupije pokušavao izdvojiti Stonsku, kojoj je sam želio biti na čelu.

Premda suvremeni izvori hvale i Crijevićevo pjesništvo, do danas je poznato tek nekoliko njegovih prigodnih pjesama, epitafa u čast G. Pontana i J. Sannazara. Nadimak Tuberon (prema Kvintu Eliju Tuberonu, rimskom povjesničaru), što ga je stekao za školovanja u Francuskoj, najranija je i nedvosmislena potvrda Crijevićeva interesa za historiografiju. U djelu Komentari o vlastitom vremenu u jedanaest knjiga (Commentariorum de temporibus suis libri undecim), koje je posvetio Grguru Frankapanu, u čijem je humanističkom krugu boravio 1508., Crijević opisuje prevratna zbivanja na jugoistoku Europe u razdoblju od smrti kralja Matije Korvina 1490. do izbora pape Hadrijana VI. 1522., uz mnoge »izlete« u bližu i dalju prošlost. S osobitom je pozornošću pratio borbe koje su se nakon Matijine smrti vodile za ugarsko prijestolje, sukobe na Apeninskom poluotoku, te nadiranje Turaka. Česte digresije geografskoga, etnografskoga i anegdotalnoga značaja te mnogobrojni izmišljeni govori razbijaju jednoličnost glavne pripovjedne okosnice i djelu daju beletrističku draž. I sadržajno i stilski Komentari dosežu najviše standarde suvremenoga humanističkog stvaralaštva. Crijević je zagovornik vjerske snošljivosti, nemilosrdan kritičar zazorna ponašanja u vrhu Katoličke crkve (zbog čega su Komentari u XVII. st. i dospjeli na Index librorum prohibitorum). Komentari su najbolje historiografsko djelo hrvatskoga cinquecenta. Prvi su put objavljeni tek 1603.

Citiranje:
Crijević, Ludovik Tuberon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12725>.