STRUKE:

Cotton-Moutonov efekt

Cotton-Moutonov efekt [kɔt61533' mut61533'~], dvolom monokromatske svjetlosti koja prolazi kroz neku tvar, uzrokovan djelovanjem stalnoga magnetnog polja, okomito na smjer širenja svjetlosti. Efekt je zapažen u tekućinama, a ovisi o jakosti magnetnoga polja: n ~ B², gdje je n indeks loma a B magnetska indukcija. Otkrili su ga francuski fizičari Aimé Cotton i Henri Mouton 1907. Analogna pojava u električnom polju je Kerrov elektrooptički efekt.

Citiranje:
Cotton-Moutonov efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12604>.