Cornaro, Girolamo

Cornaro [korna:'ro], Girolamo, mletački generalni providur Dalmacije i Albanije (Venecija, prva polovica XVII. st.Venecija, potkraj XVII. st.). Upravljao Dalmacijom 1679–82. i 1687–89. Za prvoga službovanja popisano je stanovništvo u Dalmaciji i na kvarnerskim otocima, a za drugoga, u doba Morejskoga rata (1684–99), istaknuo se u borbama protiv Osmanlija kojima je 1687. oduzeo Sinj, Herceg Novi, Knin, Vrliku, Zvonigrad i Gračac, a svu dubrovačku trgovinu sa zaleđem stavio pod mletački nadzor. Godine 1689. imenovan je generalnim pomorskim admiralom, a 1690. opsjedao je grad Malvaziju.

Citiranje:
Cornaro, Girolamo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12490>.