STRUKE:

Compayré, Gabriel

Compayré [k61533pεʀe'], Gabriel, francuski pedagoški pisac (Albi, 12. I. 1843Pariz, 24. II. 1913). Generalni visokoškolski (sveučilišni) inspektor. Autor djela iz povijesti pedagogije, pedagoške teorije i odgojne prakse. Glavna djela: Kritička povijest naučavanja o odgoju u Francuskoj od XVI. st. (Histoire critique des doctrines de l’éducation en France depuis le XVIe siècle, 1879), Povijest pedagogije (Histoire de la Pédagogie, 1885).

Citiranje:
Compayré, Gabriel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12327>.