TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Code civil

Code civil [kɔd sivi'l], francuski građanski zakonik, donesen 21. III. 1804. pod imenom Code civil des Français (1807–16. nosio je i naziv Code Napoléon), a na snazi je, nakon mnogih izmjena i nadopuna, i danas. To je kronološki, a i po svojem utjecaju, prvi građanski zakonik XIX. st. U Francuskoj su do tada postojala dva velika pravna područja: sjeverno od crte La Rochelle – Genève bilo je područje običajnoga, a južno – područje pisanoga, tj. rimskoga prava. Uz običaje, neke je odnose uređivalo kanonsko pravo, a neke od XVI. st. sve više, kraljevske naredbe. Pošto su već bili izrađeni neki zakoni, Napoleon je kao prvi konzul 1800. imenovao četveročlanu komisiju koja je nastojala, bez većih potresa, uskladiti običaje i pisano pravo. U raspravi pred Državnim vijećem na većini je sjednica osobno sudjelovao i Napoleon. Code civil trebao je pravo ne samo unificirati, nego i temeljito reformirati, stavljajući u središte pojedinca i njegove slobode: jednakost pred zakonom, neovisnost prava pojedinca o njegovoj vjeri, ukidanje feudalnih odnosa te zamjenu vjerskih propisa laičkima (obvezan građanski brak); težilo se sustavnosti i jednostavnosti izričaja kako bi zakonik bio razumljiv svima. Code civil je slovio kao najnapredniji zakonik svojega doba, pa je u nekim državama, u kojima je bio uveden nakon Napoleonovih osvajanja, zadržan (Belgija i dr.), a nekima drugima poslužio je kao uzor za njihove građanske zakonike (Nizozemska, Španjolska, Bolivija, Čile, Argentina i dr.). Primjenjivao se i na hrvatskim područjima koja su bila u sastavu Ilirskih pokrajina (službeno od 1807).

Citiranje:
Code civil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12170>.