TRAŽI DALJE:
STRUKE:

chirographum

chirographum [hi:ro'grafum] (grč. χεıρόγραφον, od χείρ: ruka i γράφεıν: pisati) → hirograf

Citiranje:
chirographum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11650>.