STRUKE:

checks and balances

checks and balances [čeks ənd bæ'lənsiz], načelo ravnoteže od temeljne važnosti za funkcioniranje političkog sustava uspostavljenog na načelima trodiobe vlasti. U američkom političkom sustavu riječ je o ustavnoj regulativi koja osigurava ravnotežu između izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti te posebno ravnotežu među ovlastima Predsjednika SAD-a, Kongresa i Vrhovnog suda SAD-a.

Citiranje:
checks and balances. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11533>.