STRUKE:

Cessani, Jakob de

Cessani [česa'ni], Jakob de, hrvatski admiral (Zadar, XIV. st.). Nakon rata hrvatsko-ugarskoga kralja Ludovika I. Anžuvinca protiv Mlečana i sklopljenoga mira 1358. u Zadru, Cessani je bio u deputaciji zadarskih građana koji su zamolili Ludovika I. Anžuvinca da Zadru potvrdi stare povlastice. Prvi admiral i zapovjednik Ludovikove flote, a do 1364. i na dužnosti kneza na Braču, Hvaru i Korčuli.

Citiranje:
Cessani, Jakob de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11334>.