TRAŽI DALJE:
STRUKE:

cesija

cesija (lat. cessio: ustup, prijenos), u privatnom pravu, ustup ili prijenos otuđive tražbine, na osnovi ugovora, zakona ili sudske odluke, od strane jednog vjerovnika drugomu, tako da prijašnji vjerovnik prestaje to biti, a na njegovo mjesto stupa novi. Tražbina ostaje ista, ali dužnik duguje novomu vjerovniku. Dotadašnji vjerovnik naziva se cedent (ustupitelj), a novi vjerovnik cesionar (preuzimatelj ili primatelj tražbine). Dužnik se naziva debitor cessus (ustupljeni ili primljeni dužnik). Za prav. valjanost cesije, ako drukčije nije ugovoreno, nije potreban dužnikov pristanak, ali dok dužnik nije primio obavijest o cesiji (notificatio), on se može osloboditi obveze ispunjenjem duga cedentu.

Citiranje:
cesija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11330>.