Cerić, Viktor

Cerić, Viktor, hrvatski pomorski gospodarstvenik i publicist (Kraljevica, 7. IV. 1894Rijeka, 20. III. 1976). Nautičku školu završio 1911. u Bakru. Ekonomski studij polazio na Politehnici u Cöthenu, specijalizirao se u Londonu a ispit za kapetana duge plovidbe položio 1918. Od 1921–41. na dužnostima u vanjskotrgovačkim poduzećima u Bakru, Beogradu i Rijeci. Uoči II. svjetskog rata potaknuo izgradnju bakarske luke i prometno povezivanje Slovenije sa Sušakom izgradnjom željezničke pruge. Savjetnik i direktor u riječkom Transjugu 1952–67. te honorarni profesor međunarodnoga prometa i špedicije na višim vanjskotrgovačkim i pomorskim školama u Beogradu, Rijeci i Kotoru. Autor je više knjiga, a glavna su mu djela Međunarodni transport s transportnim osiguranjem (1959), Međunarodni transport u teoriji i praksi (1968), Leksikon međunarodnog transporta i trgovine (1975) i dr.

Citiranje:
Cerić, Viktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11279>.