Cepelić, Milko

Cepelić, Milko (Mihovil), hrvatski etnograf (Vuka, 21. IX. 1853Đakovo, 26. III. 1920). Teologiju studirao u Đakovu, zaređen 1877., od 1878. obnašao službe ceremonijara, dvorskoga kapelana biskupa J. J. Strossmayera i knjižničara dijecezanske knjižnice, a potom je bio đakovački župnik i dekan od 1894. do 1910. Imenovan papinskim komornikom 1888., apostolskim protonotarom 1901. i đakovačkim kanonikom 1910. Suosnivač prvoga osječkoga hrvatskog dnevnika Narodne obrane (1892), koji je odigrao važnu ulogu u političkom životu Slavonije. Proučavao hrvatski narodni život i običaje u Slavoniji. Ostavio bogatu zbirku tkanina i vezova Etnografskomu muzeju. S M. Pavićem objavio je i monografiju pod naslovom Josip Juraj Strossmayer, biskup bosansko-đakovački i sriemski (1900–04).

Citiranje:
Cepelić, Milko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11250>.