Cepelić, Milko

Cepelić, Milko (Mihovil), hrvatski etnograf (Vuka, 21. IX. 1853Đakovo, 26. III. 1920). Filozofsko-teološki studij završio u Đakovu 1877. te se zaredio, od 1878. obnašao službe ceremonijara, dvorskoga kapelana biskupa Josipa Jurja Strossmayera i knjižničara dijecezanske knjižnice, potom je bio đakovački župnik i dekan 1894–1910. Imenovan papinskim komornikom 1888., apostolskim protonotarom 1901. i đakovačkim kanonikom 1910. Suosnivač prvoga osječkoga hrvatskog dnevnika Narodne obrane (1892), koji je imao važnu ulogu u političkome životu Slavonije. Bio promicatelj ženskog obrazovanja. Uz prošlost Đakova i Đakovštine, proučavao hrvatske narodne običaje u Slavoniji. Ostavio bogatu zbirku tkanina i vezova Etnografskomu muzeju u Zagrebu. S Matijom Pavićem objavio je monografiju Josip Juraj Strossmayer, biskup bosansko-djakovački i sriemski (1900–04).

Citiranje:
Cepelić, Milko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11250>.