TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Akindin, Grgur

Akindin, Grgur (grčki Γρηγόρıος Ἀϰίνδυνος, Grēgórios Akίndynos, latinizirano Gregorius Acindynus), bizantski teolog i filozof (Prilep, Makedonija, oko 1300?, oko 1349). Slavenskoga podrijetla. Naobrazbu stekao u Solunu u bizantskog filologa Tome Magistra. Neko vrijeme bio sljedbenik teologa Grgura Palame te posredovao za njegovu pomirbu s redovnikom Barlaamom Kalabrijskim. Na sinodu 1341. ustao protiv Palame i hezihasta, a 1344. napisao sedam traktata protiv Palamina nauka. Po dolasku na vlast Ivana VI. Kantakuzena, pristaše hezihasta, osuđen 1347. i potom prognan, pa je u progonstvu uskoro umro. Pisao dogmatske polemičke spise (O biti i djelovanju Božjem – De essentia et operatione Dei) i Jampsku pjesmu o Palaminu krivovjerju (Carmen iambicum de haeresibus Palamae), a za proučavanje tadanjih povijesnih prilika vrijedna je njegova korespondencija.

Citiranje:
Akindin, Grgur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1116>.